Thủ tục kiểm định các phương tiện phòng cháy chữa cháy

Bạn đang tìm kiếm thủ tục kiểm định các phương tiện phòng cháy chữa cháy. BAT Việt Nam chia sẻ với bạn thủ tục kiểm định các phương tiện phòng cháy chữa cháy như sau:

Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cục Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

B1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

B2: Nộp hồ sơ kèm theo mẫu phương tiện cần kiểm định tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận được kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhân hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày lễ, tết)

B3: Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức kiểm định.

B4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác được Bộ Công An cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh:

B1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

B2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, kèm theo mẫu phương tiện cần kiểm định tại đơn vị thực hiện kiểm định. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận của đơn vị thực hiện kiểm định kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ các thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ và tết)

B3: Đối với kiểm định hệ thống đồng bộ, cá nhân, tổ chức phối hợp với đơn vị thực hiện kiểm định tổ chức kiểm định.

B4: Sau khi có kết quả kiểm định, đơn vị thực hiện kiểm định gửi công văn kèm theo biên bản kiểm định và sao gửi một bộ hồ sơ kiểm định đề nghị Cục Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định.

B5: Cục Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định, trả kết quả cho đơn vị thực hiện kiểm định.

B6: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Trực tiếp tại Cục Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp tại đơn vị thực hiện kiểm định đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm định tại các đơn vị khác được Bộ Công An cho phép thực hiện kiểm định, ngoài Cục Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh.

Thủ tục, số lượng hồ sơ:

  • Thủ tục bao gồm: Đơn đề nghị kiệm định phương tiện (mẫu số PC17); Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định; Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có); Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

+ Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

+ Chậm nhất không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điểm C khoản 5 Điều 18 thông tư số 66/2014/TT-BCA, cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nếu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức có phương tiện phòng cháy và chữa cháy quy định tại phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP chưa được kiểm định phòng cháy, chữa cháy.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cục Cảnh Sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC, tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Lệ phí: Đóng phí theo thông tư 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu PC17 ban hành theo thông tư số 66/2014/TT-BCA).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của chính phủ.

Tham khảo ngay: Kiểm định phòng cháy chữa cháy tại: thiet bi cuu hoa

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY
CHỈ ĐƯỜNG