Nhà phân phối thiết bị cứu hỏa, chữa cháy

Báo Giá

Bảng báo giá thiết bị báo cháy Horing Lih Taiwan

Hệ thống thường – Chuẩn UL (USA) – Chuẩn EN54

STT Tên Sản Phẩm Model Xuất Xứ Giá Đơn vị tính
1 Đầu dò khói quang 24VDC Q01-2 Taiwan 184.800 cái
2 Đầu dò khói quang 12VDC sài tủ NetworX Q01-4 Taiwan 222.200 cái
3 Đầu dò khói quang 24VDC(Chuẩn UL) AH-0621-2 Taiwan 236.500 cái
4 Đầu dò khói quang 12VDC tủ Nexworx(UL) AH-0621-4 Taiwan 286.000 cái
5 Đầu dò khói quang 24VDC AH-0311-2 Taiwan 184.800 cái
6 Đầu dò khói quang 12VDC sài tủ NetworX AH-0311-4 Taiwan 222.200 cái
7 Đầu dò nhiệt gia tăng AHR-871 Taiwan 66.000 cái
8 Đầu dò lửa AH-0014 Taiwan 2.024.000 cái
9 Đầu khói nhiệt 12-24VDC sài tủ NexworX Q05-4 Taiwan 374.000 cái
10 Đầu dò nhiệt gia tăng AH-0633 Taiwan 104.500 cái
11 Đầu dò khí Cacbon QA-23 Taiwan 968.000 cái
12 Đầu dò nhiệt cố định 70 độ C AH-9920 Taiwan 69.300 cái
13 Nút ấn khẩn tròn lắp chìm AH-9717 Taiwan 110.000 cái
14 Nút ấn khẩn tròn lắp nổi AH-9717 Taiwan 187.000 cái
15 Nút ấn vuông khẩn bể kính AH-0217 Taiwan 110.000 cái
16 Nút ấn khẩn vuông bể kính có chụp bảo vệ AH-0217 Taiwan 154.000 cái
17 Nút ấn khẩn vuông reset được AH-0817 Taiwan 191.400 cái
18 Nút ấn khẩn vuông reset được có chụp bảo vệ AH-0817 Taiwan 235.400 cái
19 Còi báo động 12-24VDC AH-03127-S Taiwan 308.000 cái
20 Còi đèn báo động 12-24VDC AH-03127BS Taiwan 352.000 cái
21 Chuông báo cháy 12 VDC 4″ 90dB NQ-418 Taiwan 156.200 cái
22 Chuông báo cháy 24 VDC 4″ 90dB NQ-418 Taiwan 140.800 cái
23 Đèn báo cháy 24 VDC AH-9719 Taiwan 66.000 cái
24 Đèn báo phòng Model : AH-413 AH-413 Taiwan 66.000 cái
26 Chuông báo cháy 24 VDC 6” 90dB NQ-618 NQ-618 Taiwan 190.300 cái
27 Chuông báo cháy 12 VDC 6″ 90dB Taiwan 201.300 cái
28 Cây thử khói nhiệt AH-03218 Taiwan 3.883.000 cái
29 Chai xịt khói AH-03151 Taiwan 264.000 cái
30 Đầu dò khói bằng pin báo tại chổ QA-31 Taiwan 184.800 cái
31 Đầu dò nhiệt cố định bằng pin báo tại chổ NQ9F Taiwan 231.000 cái
32 Đầu dò khí gas AH-0822 Taiwan 451.000 cái
33 Trung tâm báo cháy 4 kênh bao gồm Acquy AH-00212 Taiwan 4.085.400 cái
34 Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy Taiwan 4.342.800 cái
35 Trung tâm báo cháy 6 kênh bao gồm Acquy Taiwan 4.534.200 cái
36 Trung tâm báo cháy 8 kênh bao gồm Acquy Taiwan 4.668.400 cái
37 Trung tâm báo cháy 10 kênh bao gồm Acquy Taiwan 5.016.000 cái
38 Trung tâm báo cháy 15 kênh bao gồm Acquy AHC-871 Taiwan 6.201.800 bộ
39 Trung tâm báo cháy 20 kênh bao gồm Acquy Taiwan 7.206.100 bộ
40 Trung tâm báo cháy 25 kênh bao gồm Acquy Taiwan 10.554.500 bộ
41 Trung tâm báo cháy 30 kênh bao gồm Acquy Taiwan 11.481.800 bộ
42 Trung tâm báo cháy 35 kênh bao gồm Acquy Taiwan 13.970.000 bộ
43 Trung tâm báo cháy 40 kênh bao gồm Acquy Taiwan 14.465.000 bộ
44 Trung tâm báo cháy 45 kênh bao gồm Acquy Taiwan 15.675.000 bộ
45 Trung tâm báo cháy 50 kênh bao gồm Acquy Taiwan 16.115.000 bộ
46 Trung tâm báo cháy 55 kênh bao gồm Acquy Taiwan 18.205.000 bộ
47 Trung tâm báo cháy 60 kênh bao gồm Acquy Taiwan 18.700.000 bộ
48 Trung tâm báo cháy 65 kênh bao gồm Acquy Taiwan 20.130.000 bộ
49 Trung tâm báo cháy 70 kênh bao gồm Acquy Taiwan 20.570.000 bộ
50 Trung tâm báo cháy 75 kênh bao gồm Acquy Taiwan 23.100.000 bộ
51 Trung tâm báo cháy 80 kênh bao gồm Acquy Taiwan 23.650.000 bộ
52 Trung tâm báo cháy 85 kênh bao gồm Acquy Taiwan 34.650.000 bộ
53 Trung tâm báo cháy 90 kênh bao gồm Acquy Taiwan 35.090.000 bộ
54 Trung tâm báo cháy 95 kênh bao gồm Acquy Taiwan 36.190.000 bộ
55 Trung tâm báo cháy 100 kênh bao gồm Acquy Taiwan 36.740.000 bộ

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí

STT Tên Sản Phẩm Model Xuất xứ Giá Đơn vị tính
1 Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng không Acquy AH-02120 Taiwan 6.523.000 cái
2 Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng không Acquy QSP-120 Taiwan 6.428.400 cái
3 Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 2 vùng không Acquy QSP-120 Taiwan 7.826.500 cái
4 Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 3 vùng không Acquy QSP-120 Taiwan 9.224.600 cái
5 Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 4 vùng không Acquy QSP-120 Taiwan 10.621.600 cái
6 Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 5 vùng không Acquy QSP-120 Taiwan 12.018.600 cái
7 Điều khiển xả khí bằng tay AH-03232 Taiwan 929.500 cái
8 Bảng báo chuẩn bị xả khí AH-03233 Taiwan 687.500 cái

Hệ thống địa chỉ – Chuẩn UL( USA) – Chuẩn EN54

STT Tên Sản Phẩm Model Xuất xứ Giá Đơn vị tính
1 Đầu dò khói địa chỉ QA-01 Taiwan 477.400 cái
2 Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ QA-06 Taiwan 447.700 cái
3 Đầu dò khói nhiệt địa chỉ QA-05 Taiwan 522.500 cái
4 Nút nhấn khẩn chìm địa chỉ QA-19 Taiwan 447.700 cái
5 Nút nhấn khẩn địa chỉ QA-0817 Taiwan 528.000 cái
6 Trung tâm báo cháy địa chỉ 01 loop 250 địa  chỉ QA-16 Taiwan 17.034.600 cái
7 Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop 500 địa  chỉ Taiwan 17.600.000 cái
8 Trung tâm báo cháy địa chỉ 03 loop 750 địa  chỉ Taiwan 19.580.000 cái
9 Trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop 1000 địa  chỉ Taiwan 20.143.200 cái
10 Trung tâm báo cháy địa chỉ 05 loop 1250 địa  chỉ Taiwan 22.715.000 cái
11 Trung tâm báo cháy địa chỉ 06 loop 1500 địa  chỉ Taiwan 26.400.000 cái
12 Trung tâm báo cháy địa chỉ 07 loop 1750 địa  chỉ Taiwan 28.050.000 cái
13 Trung tâm báo cháy địa chỉ 08 loop 2000 địa  chỉ Taiwan 28.820.000 cái
14 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 01  loop Taiwan 9.416.000 cái
15 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 02  loop Taiwan 9.651.400 cái
16 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 03  loop Taiwan 10.593.000 cái
17 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 04  loop Taiwan 10.828.400 cái
18 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 05  loop Taiwan 12.240.800 cái
19 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 06  loop Taiwan 12.593.900 cái
20 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 07  loop Taiwan 13.770.900 cái
21 Hiển thị phụ trung tâm báo cháy địa chỉ 08  loop Taiwan 14.124.000 cái
22 Module đầu dò thường, chuông (Control  Module) QA-17B Taiwan 506.000 cái
23 Module cách ly (Isolator Mudule) QA-17H Taiwan 353.100 cái
24 Module giám sát (Monitor Module) QA-17K Taiwan 319.000 cái
25 Module sài nhiều chuông QA-17A Taiwan 275.000 cái
26 Máy in sự kiện sài trung tâm QA-16 4.430.800

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Giao hàng nhanh trong 1-3 ngày.

30 NGÀY ĐỔI TRẢ

Đổi trả miễn phí trong 30 ngày nếu máy bị lỗi từ nhà sản xuất.